Seminar “5 Human Values part 2” bersama dengan Ibu Laksmi Paramitha

Insan Teratai
Juli 20, 2020
 Views

Zoom Meeting

Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, pada tanggal 17 juli 2020 Sekolah Insan Teratai kembali mengadakan seminar “5 Human Values part 2” melalui zoom meeting dengan Ibu Laksmi Paramitha